Kayıtlar

HALI VE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YANGIN VE TEDBİRLER

Bölgemizde halı ve tekstil sektörü ana lokomotif sektör olması sebebi ile en yoğun istihdamın yapıldığı sektör durumundadır. Bu sebepten dolayı oluşan iş kazası ve meslek hastalıkları şunlardır, ·Hareketli akşamlardan kaynaklanan tehlikeler ·Yangın tehlikesi ·Gürültü ·Tozlardan kaynaklanan tehlikeler
·Kimyasal tehlikeler ·İş ekipmanlarından kaynaklanan tehlikeler ·Ergonomik olmayan çalışma şekli
Bu yangınların oluşmasına sebep olan tehlikeler bizim için önemlidir. Çünkü bölgede belirli aralıklar ile hiç istemediğimiz iş yeri yangınları oluşmaktadır. Bu sebepten yangınlar işin özel tedbirler almak gerekir.
·Yangın sebepleri: Elektriksel ekipmanlar, Sürtünmeden kaynaklanan ısınma ve mekanik kıvılcımlar, Atık malzemelerin yanması, Sigara, Kazan, fırın vs. ısıtıcılar, Sıcak çalışma içeren bakım isleri, Herhangi bir sebeple başlayan yangınlar, olarak sınıflandırılabilir. ·Elektriksel kaynaklar pek çok yangının başlangıcını oluşturmaktadır. En sık gözlenen sebepler;  Elektrik kablolarında aşırı yükl…

NASIL BAŞARDIK

Öğretmenlik yıllarımda liseye başlayan öğrencilerin beni çok üzen bir davranışı vardı. Meslek lisesine gelen öğrencilerin genelinin birinci tercihi Bilişim Teknolojileri ve Elektrik Elektronik Teknolojileri bölümünde okumak olmasıydı. O gençler yanlış algılarından dolayı hak vermekle birlikte, bunun yanlış olduğunu anlatmak mümkün olmuyordu. Bu yalnız gençler için değil onların anne ve babaların da bunu anlatamıyorduk. En zeki ve en çok öğrenci bu bölümlere gidiyor, fakat okulu bitirdikten sonra işsiz ve mesleksiz olarak kalıyorlardı. Halbuki iyi bir meslek seçildiğinde okulunu bitiren gençler kolay ve yüksek ücretlerin olduğu ilerde kendi işini kura bilmekteydi. Bu meslekler Ahşap Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Soğutma ve İklimlendirme ve diğerleri. Bu yanlış algıyı yıkmak ve gençlerimizin Bilişim Teknolojileri ve Elektrik Elektronik Teknolojileri alanları dışında bir meslek seçerse başarılı olabileceklerini göstermek için bir proje uyguladık. Proje olarak bir ekip …

İş Yaşamında Yeni Çalışan Tanımlaması Mobil Yaka

İş Yaşamında Yeni Çalışan Tanımlaması Mobil Yaka

Günümüz iş yaşamında mavi yaka, beyaz yaka gibi tanımlamalara yeni bir tanımlama ekleniyor Mobil Yaka.

Çalışmanın ve iletişimin sınır tanımadığı interaktif ortamda artık mobil yaka dediğimiz çalışanlar olacak.

Mobil çalışan çok uyuyacak, düzenli beslenecek, trafikte zaman kaybetmeyecek, özgür ve bağımsız çalışacak.

Mesai kavramı olmayacak.

Tahsilat için iş yerlerine gitmeyecek.

Ekip arkadaşlarını tanımayacak, görüşmeyecek.

İster evinde ister parkta, ister metroda çalışacak.

Bu eleman saatlik, günlük sürelerde ücreti mukabili çalışacak.

Özellikle bilişim, tasarım, modelleme, sağlık, eğitim sektörlerinde çalışacak.

Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için geleceğin mesleklerine yönlendirmeliyiz.

Hastane Yönetmek

Hastane Yönetmek Zordur

Özel hastanelerin sayısı ve aralarındaki rekabet gittikçe artmaktadır ve artmaya da devam edecektir.
Buna bağlı olarak özel hastanelerin, nasıl ve kimler tarafından yönetileceği önemli bir sorundur. Birçok sağlık kuruluşunda hekim arkadaşlar hastaneleri yönetmeye çalışmaktalar. Bu tabi ki önemli problemlere yol açmakta. Hekim arkadaş paradan ne kadar uzak durursa o kadar mesleğinde başarılı olur.
Bunun yanında, kurumsallaşma, özel hastanelerde en alt düzeyden, en üste kadar tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi, işletmenin kimliğini yansıtan, değerlerin, kuralların, standartların uygulanması tartışılmaz olmuştur.
Kurumsallaşma sayesinde, özel hastanenin çevresi tarafından kabul edilmesi, özel hastanenin diğerleri arasından ayırt edilebilmesi ve hastanenin bir kimlik kazanması söz konusu olmaktadır. Kurumsallaşma sürecini yönlendirecek, işletmeye bu ruhu benimsetebilecek, profesyonel yöneticilere ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Hastane Yönetiminde Profesyonell…

Hastanede İlginç Olay

Hastanede İlginç Olay
Hemşire organ bağışı yapan kişiyi telefonla arar
- Beyefendi İnternet üzerinden organ bağışçısı olmuşsunuz der - Evet doğrudur - En yakın hastaneye gitmeniz gerekmekte - Neden - Prosedür gereği - Organları hemen mi alacaksınız - Yok beyefendi evrak imzalayacaksınız - Bende organları alacaksınız anladım - Yok beyefendi bağışçı olduğunuzu onaylayacaksınız - Valla yüreğime iniyordu organlarımı hemen alacağınızı sandım. :)

Hastane Teknik Servisi

Hastane Teknik Servisi

Bir hastanenin teknik servisi iyi çalışır ise o hastane başarılı olur.
Çünkü hastalara hizmet veren makine ekipman donanım teknik servis tarafından kontrol edilir.
Bu cihazların arızalı olduğunu teknik ekip bilir.
Tamir eder vaya yönetime bildirir.
Ekipmanların periyodik muayenelerinin yapılmasını bu ekip takip eder.
Hastane teknik ekip eğitimli ve donanımlı olmalı.
Ülkemizde sağlık sektöründe yetişmiş teknik ekip sıkıntısı vardır.
Hastane yönetiminin iyi bir baş hemşire, iyi bir toplam kalite uzmanı, iyi bir iş güvenliği uzmanı, iyi bir laboratuvar sorumlusu, iyi bir güvenlik amiri, iyi bir tehlikeli madde güvenlik danışmanına ihtiyacı vardır.
bir hastane yönetimi yalın olarak hastaneyi yönetmeye odaklanmalı. Bir sağlık kuruluşunda üç ana amaç olmalı; Kâr etmek, süreklilik arz etmek ve topluma faydalı olmak... Şirket kârı çalışan mutluluğu ile beraber artmalıdır. Sadece şirket kârı artıyorsa zaman içerisinde şirket kârı azalır ve durur. İyi diyebileceğimiz her işletmede …

HASTANE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

Patlama bölümlerin detaylı açıklamaları
Otoklav mikropları yok etmek amacıyla laboratuvar ve ameliyathanelerde kullanılır. Basınçlı su buharı ile doymuş bir ortamda 121 santigrat derece sıcaklıkta 15-20 dakikada sterilizasyon yapar. Temel prensip doymuş ve basınç altındaki su buharında 100°C’nin üzerinde sterilizasyondur. Bu yöntemde; basınçlı su buharının taşıdığı yüksek enerji mikroorganizmaların proteinlerini hidroliz yoluyla denatüre eder ve kısa sürede etki oluşur. Bu amaçla otoklav denilen araçlar kullanılır. Otoklav ile sterilizasyonda nem, ısı derecesi, uygulama süresi ve basınç sterilizasyon işlemini etkiler. Otoklav sıcaklığı °C veya °F, otoklav basıncı ise kg/cm2 veya psi (pound square inch = pound/ inch2) ile gösterilir. Basınç deyimi ile manometrede okunan değer anlaşıl maktadır. Bu değerlere normal atmosfer basıncının ilavesi ile mutlak (absolüt) basınç değerleri bulunur. Normal atmosfer basıncı; 1 kg/cm2= 14.7 psi’dir. Tablo 1’de çeşitli sıcaklık dereceleri için otoklav …